ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน