ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน