ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองมะงง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน