ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.01 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73.26 เงิน 8  
9 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73.26 เงิน 8  
10 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน