ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.60 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน