ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองมะงง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน