ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 49 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 32 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน