ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงหมู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน