ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน