ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองมะงง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน