ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 63 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน