ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำหม่วย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน