ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน