ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.20 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน