ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.25 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน