ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนเขาวงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน