ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขาวงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนากระเดา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 5  
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 5  
10 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน