ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาวี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน