ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคุย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมฤทัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน