ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองมะงง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน