ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน