ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.64 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.25 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน