ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน