ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคุย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 44 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 40 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน