ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 34 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 32 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 24 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 20 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 14 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 14 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 8 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน