ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 49 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน