ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจอมทอง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน