::sp-ksn3

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1.  376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 2.  377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
3. 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 4. 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
5.  395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 6.  396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7.  398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 8. 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9.  400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 10.  404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.อภิรัฐ เจาะจง โทร.0894166182 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]