::sp-ksn3

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

013 หุ่นยนต์

1.  243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 2. 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
3. 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 4. 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
5.  755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 6.  756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
7.  250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 8. 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.อภิรัฐ เจาะจง โทร.0894166182 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]