งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานศิลปหัถกรรม นักเรียน งานศิลปหัถกรรม นักเรียน


หมายเหตุ  เนื่องจากปีการศึกษานี้ เปิดใช้งานระดับศูนย์เครือข่าย โรงเรียนจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ระดับกลุ่มก่อน เท่านนั้น คลิกที่นี่
- HOT ตัวแทน  สพป.ขอนแก่น เขต 2   อยู่ในลำดับที่ 16 ในการแข่งขันระดับภาคอีสาน
-  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดงานมหกรรม ศิลป วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 
- HOT แผนผังสถานที่จัดกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมการ
- เอกสารขอเปลี่ยนตัวนักเรียนส่งคณะกรรมการในวันแข่งขัน  คลิกที่นี่
- เอกสารแบบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)สำหรับงานมหกรรมฯ คลิกที่นี่
- คำสั่งที่  สพป.ขอนแก่น เขต 2 ที่ 321/2561  คณะกรรมการดำเนินการ
- คำสั่งที่  สพป.ขอนแก่น เขต 2 ที่ 305/2561 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
วันอังคาร ที่ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:36 น.
- ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโอนข้อมูลเข้าระบบ 31 ตุลาคม 2561
- ประชุมคณะกรรมการ ตัดสินการแข่งขัน ระดับเขต 5-6 พย 2561
- กำหนดสถานที่แข่งขันระดับ เขต แล้วเสร็จ  วันที่ 2 พย 2561  
- โรงเรียนแก้ไขข้อมูลครูนักเรียนในระบบ ระดับเขต ในวันที่ 6 พย2561
- พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครู   ในวันที่ 7 เดือน พ.ย.61
- จัดแข่งขันระดับเขต 8-10  พย.2561
- พิมพ์ใบประกาศระดับเขต  วันที่ 15 พ.ย.61
- โอนข้อมูลเข้าระดับภาค ในวันที่ 20 พ.ย.61
- จัดการแข่งขันระดับภาค/ชาติ 6-8 ธ.ค. 2561ณ จังหวัดบุรีรัมย์
  (ตัวแทน สพป.ขอนแก่น เขต 2   ได้ลำดับที่ 16) 
วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:36 น.
รายชื่อศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระ
01ปฐมวัย    นางจิระภา ธรรมนำศีล 091-1976846
02ภาษาไทย นายมหรรณพ    สมอเนื้อ 088-5728732
03คณิตศาสตร์ นางกุศล  ชาปัญญา 085-4544330
04นักบินน้อย   ว่าที่ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา087-9516971
05วิทยาศาสตร์ ว่าที่ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา 087-9516971
06สังคมศึกษา ว่าที่พันตรีเทพนา   เครือคำ 080-7388989
06สังคมศึกษา นางศรียุพา เมธาอภินันท์ 089-6866829
08ศิลปะ-นาฏศิลป์ นางรัชนีย์ อุปรัง 081-7084650
09ศิลปะ-ดนตรี นายจุฬารัตน์   เย็นสวัสดิ์ 084-0709335
10ศิลปะ-ทัศนศิลป์ นางอิษณาพร   คุ้มตะบุตร 084-4287901
11การงานอาชีพ นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ 084-4283174
12คอมพิวเตอร์ นายเทอดชัย บัวผาย 086-8567270
13หุ่นยนต์ นายกิจพิสิษฐ์  มณีพันธุ์ 088-0294122
14ภาษาต่างประเทศ  นางสาวสมถวิล   ชูเนตร 089-9412602
15กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวญานิสา   สะภา 081-0508186
16ศึกษาพิเศษ นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ 087-7743920
17ศิลปวัฒนธรรมอีสาน นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ 088-0294122
วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09:32 น.

ส่งรายชื่่อ คณะกรรมการตัดสินงานศิลป วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. หนังสือราชการ  | แบบฟอร์ม EXCEL|
2.คลิกส่ง file Excel ชื่อกรรมการ รายศูนย์เครือข่าย
3.ตรวจสอบการส่งรายชื่อ
ศูนย์เครือข่ายที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อคุณครูเป็นคณะกรรมการระดับเขต สามารถส่งได้หากพบปัญหาสอบ ศน.เทอดชัย บัวผาย 086-8567270
 
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13:55 น.
-เชิญประชุมผู้ดูแลระบบและการจัดการแข่งขันระดับศูนย์เครือข่าย ประชุม 28กันยายน2561(13.00น.) (นำ notebook มาด้วย) คลิกที่นี่
-กำหนดมหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 8-10 พฤศจิกายน 2561
-สพป.ขอนแก่น เขต 2 เปิดใช้งานระบบข้อมูลระดับศูนย์เครือข่าย (โดยจะต้องมีผู้ดูแลระบบในระดับศูนย์เครือข่าย)
 และจะเชิญผู้ดูแลระบบในรดับศูนย์เครือข่าย ประชุม 28 กย 2561 ซึ่งจะแจ้งต่อไป คลิกระบบศูนย์เครือข่าย
-เกณฑ์การแข่งขัน รายการกิจกรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เกณฑ์เดิม คครั้งที่ 67  คลิกที่นี่
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
​มหกรรมวิชาการ 2560

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 224
จำนวนทีม 2,414
จำนวนนักเรียน 5,055
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,630
จำนวนกรรมการ 1,048
ครู+นักเรียน 8,685
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,733
ประกาศผลแล้ว 242/242 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 0
ทั้งหมด 230,995