ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 97.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโสกเชือก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 97.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 96.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 92.70 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดทุ่งจาน สพป. นครราชสีมา เขต 3 92.70 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาตราว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 92.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. บึงกาฬ 92 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สพป. อุดรธานี เขต 3 91.90 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป. หนองคาย เขต 1 91.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.30 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 91.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง สพป. ขอนแก่น เขต 4 90.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 90.70 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพป. เลย เขต 1 90.10 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.10 ทอง 24  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 26  
27 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.90 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 89.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว สพป. ยโสธร เขต 1 88.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านเล้า สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 33  
34 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 33  
35 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.90 ทอง 35  
36 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน สพป. อุดรธานี เขต 1 86.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.50 ทอง 38  
39 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ สพป. สกลนคร เขต 3 86.30 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86.10 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านพรานอ้น สพป. มุกดาหาร 85.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา สพป. ยโสธร เขต 2 85.70 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.30 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านกุดชมภู สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 46  
47 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.90 ทอง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.80 ทอง 49  
50 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 84.30 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 83.30 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 54  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81.10 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านปลาบ่า สพป. เลย เขต 3 81 ทอง 56  
57 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.80 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 58  
59 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78 เงิน 58  
60 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77.30 เงิน 60  
61 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 77.20 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน