ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 91.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 87.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดู่ลาด สพป. ยโสธร เขต 2 83.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร 80.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 76.50 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75.25 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 74.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.25 เงิน 21  
22 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73.75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73.75 เงิน 24  
26 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 73.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73.50 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 72.75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 2 72.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 72 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 71.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.25 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 68.75 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 66.75 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 66.75 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนเมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 66.25 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 65.75 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 65.75 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 65.50 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 65.50 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65.50 ทองแดง 40  
44 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65.25 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 64.50 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 64.50 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 64.25 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 64.25 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 64 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 63.50 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 63.50 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 63.25 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 63.25 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 63.25 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 62.50 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 62.50 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 62.50 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน