ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 84.50 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 84.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 2 83.90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 83.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 83.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.50 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.50 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 83.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.40 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.40 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนกลุ่มทุ่งเทิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.10 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.10 ทอง 24  
26 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.90 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 82.70 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.70 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.60 ทอง 29  
32 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.60 ทอง 29  
33 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.50 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 82.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านฉนวน(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 81.70 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 81.70 ทอง 39  
41 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 81.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านช่อผกา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.50 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สพป. เลย เขต 1 81.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.30 ทอง 44  
45 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81.10 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 46  
47 โรงเรียนศรีขวัญเมือง สพป. อุดรธานี เขต 3 81 ทอง 46  
48 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.90 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.70 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 80.50 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.30 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.30 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 80.20 ทอง 54  
56 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ 80.10 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 79.80 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 79.80 เงิน 57  
59 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 79.70 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.30 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน