ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 82.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.80 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) สพป. เลย เขต 2 81.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสาหร่าย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 80.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79.80 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 79.60 เงิน 23  
25 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.60 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 79.40 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน สพป. สกลนคร เขต 2 79.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. สุรินทร์ เขต 2 79.20 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79.20 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79.20 เงิน 28  
32 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79.20 เงิน 28  
33 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 79.20 เงิน 28  
34 โรงเรียนบ้านนาง้อง สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 34  
37 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 34  
38 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 78.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.80 เงิน 38  
40 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 78.60 เงิน 40  
42 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 78.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78.20 เงิน 43  
45 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.20 เงิน 43  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านสามโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 46  
48 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 77.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง สพป. ยโสธร เขต 1 77.60 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านโป่งกวาง สพป. เลย เขต 3 76.80 เงิน 51  
52 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.80 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 76.60 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76.60 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.60 เงิน 53  
56 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 56  
57 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สพป. บึงกาฬ 75.60 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.60 เงิน 57  
59 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 75.60 เงิน 57  
60 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.20 เงิน 60  
61 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 72 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน