ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 77.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 75.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป. บึงกาฬ 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 65.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 38.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 38 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนมงคลกุลวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 38 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 37.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 37.50 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านสวัสดี สพป. อุดรธานี เขต 4 36.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 36 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 36 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 36 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 35.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 35.50 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 35 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 35 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 35 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 35 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 35 เข้าร่วม 24  
29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 35 เข้าร่วม 24  
30 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 34.50 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 34.50 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 34.50 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 34 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 33.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 4 33.50 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 33 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 33 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 32.50 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สพป. มุกดาหาร 32.50 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 32 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 32 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 31.50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 31.50 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 31.50 เข้าร่วม 42  
45 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 31.50 เข้าร่วม 42  
46 โรงเรียนชุมชนกู่จาน สพป. ยโสธร เขต 1 30.50 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านนาขนัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 30.50 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 29.50 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านไทยนิยม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 29.50 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 2 29 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 28 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 28 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนบ้านโจด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 27.50 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 27 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 27 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 27 เข้าร่วม 54  
57 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 26.50 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 26.50 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 23 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. ยโสธร เขต 2 22.50 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย สพป. หนองคาย เขต 2 22.50 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน