ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 822
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 66.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 61.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 61.50 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองปล่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 61 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. อุดรธานี เขต 1 60.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 59.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 58.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 57.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) สพป. บึงกาฬ 56.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 55 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 54.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 54.50 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านกกทอง สพป. เลย เขต 1 54 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 54 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 52.50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 52.50 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 50.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 50.50 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 49 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 47.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 43.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 43.50 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 43.50 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 43 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 42.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 42.50 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนจตุคามวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 40.50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 40.50 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 40.50 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 40.50 เข้าร่วม 31  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 40.50 เข้าร่วม 31  
36 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 40 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 40 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านอีสร้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 40 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 37.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านคำเลาะ สพป. อุดรธานี เขต 3 36 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 36 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 35.50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 34.50 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 34.50 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 34 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 33.50 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 33.50 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 30.50 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 30.50 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 30.50 เข้าร่วม 48  
51 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 29.50 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 27 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 27 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 26.50 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 26.50 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 26 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 24 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 23.50 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 22.50 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 19.50 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน