ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 815
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกะกำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสมนึก สพป. ยโสธร เขต 2 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78.50 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75.63 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 72.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุดรธานี เขต 3 67.75 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 67.63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 62.75 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
14 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน