ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 813
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนซู่เอ็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 88.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเก้งเต็ก สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนสันตยานันท์ สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 83.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 82.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.67 ทอง 21  
23 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 80.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนสุรินทรศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 78 เงิน 26  
28 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.67 เงิน 28  
30 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 76.67 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 76.67 เงิน 30  
32 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76.67 เงิน 30  
33 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร สพป. ยโสธร เขต 1 75.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนสหมิตรพิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.33 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 35  
37 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 74.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนมารีย์ธงชัย สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต สพป. สกลนคร เขต 3 73.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. อุดรธานี เขต 3 73 เงิน 41  
42 โรงเรียนทวิพัฒน์ สพป. อุดรธานี เขต 2 72.33 เงิน 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านตราด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 70.67 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 70.67 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านดงสำราญ สพป. ยโสธร เขต 2 68.67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67.67 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป. อุดรธานี เขต 4 66.33 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 7 65.67 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหวายน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 65.17 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนวรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 - -  
53 โรงเรียนเทศบาลสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -  
54 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน