ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 081
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 8  
12 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 12  
17 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 12  
18 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 18  
23 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 18  
24 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 24  
26 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 79 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79 เงิน 38  
41 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 38  
42 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 78 เงิน 42  
45 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 45  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ สพป. เลย เขต 1 76 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 48  
50 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 48  
51 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 73 เงิน 52  
53 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 3 71 เงิน 53  
55 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 71 เงิน 53  
56 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 71 เงิน 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน