ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 89.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 89.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 87.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 85.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 84.70 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.70 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 84.10 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.70 ทอง 22  
23 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.60 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 83.60 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.สนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 83.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 83.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.90 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.80 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 82.70 ทอง 32  
33 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 81.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุดรธานี เขต 4 81.40 ทอง 35  
38 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.10 ทอง 38  
39 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.90 ทอง 39  
40 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 80.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.70 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. บึงกาฬ 79.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 79.40 เงิน 44  
45 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 78.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78.80 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 77.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. ขอนแก่น เขต 3 77.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 77.20 เงิน 50  
51 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.60 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป. ยโสธร เขต 2 75.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.20 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 75.20 เงิน 53  
55 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.40 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72.40 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71.40 เงิน 58  
59 โรงเรียนหัวสระวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 67.80 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 - -  
61 โรงเรียนโคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน