ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 90.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90.05 ทอง 5  
6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 89.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.95 ทอง 8  
9 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.55 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 85.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนหัวสระวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 83.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.70 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.10 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 81.90 ทอง 22  
23 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุดรธานี เขต 3 80.30 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 80.10 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 77.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 76.10 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75.25 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 74.15 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 5 71.09 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 69.20 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 68.59 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 68.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเลิศปัญญา สพป. บึงกาฬ 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 66.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 66.30 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 66.10 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64.85 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า สพป. อุดรธานี เขต 2 64.60 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 63.40 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 62.90 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 62.75 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 62.50 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 61.90 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 61.85 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 61.50 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 61.50 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 61.25 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 61.05 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60.90 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 60.60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 60.50 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 60.35 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60.30 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. ยโสธร เขต 2 60.20 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต 2 60.10 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน