ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาปุ่ง สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 4  
9 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 4  
10 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 4  
11 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 4  
12 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
13 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 4  
14 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 14  
20 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 14  
21 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 14  
22 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 14  
23 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 14  
24 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 14  
25 โรงเรียนอนุบาลธีรา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 14  
26 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 14  
27 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 27  
34 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 27  
35 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 27  
36 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 27  
37 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 27  
38 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 27  
39 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 27  
40 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 27  
41 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 27  
42 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 27  
43 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 27  
44 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 27  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 45  
48 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 45  
49 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 45  
50 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 45  
51 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 45  
52 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 45  
53 โรงเรียนบ้านโนนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 45  
54 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 45  
55 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 45  
56 โรงเรียนนิภาศิริ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 65 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 65 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 65 ทองแดง 56  
60 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 65 ทองแดง 56  
61 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน