ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 793
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระสะแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 68.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 66.25 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลรัชดา สพป. บึงกาฬ 66.25 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 65.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 63.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านปุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 63 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 62.50 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน