ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 98.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนหอม สพป. อุดรธานี เขต 3 83.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 81 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองหลอด สพป. อุดรธานี เขต 1 77 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองปุน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 30  
33 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75 เงิน 30  
34 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 74 เงิน 34  
37 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 34  
38 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 74 เงิน 34  
39 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 74 เงิน 34  
40 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป สพป. ขอนแก่น เขต 4 72 เงิน 40  
43 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 72 เงิน 40  
44 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน 40  
45 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 71 เงิน 45  
47 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 71 เงิน 45  
48 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 48  
51 โรงเรียนบ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 69 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 68 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี สพป. ยโสธร เขต 2 66 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 64 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 62 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 40 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน