ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 98.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 97.79 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 96.21 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96.14 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 94.69 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 92.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.49 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.69 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.56 ทอง 12  
13 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91.34 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90.59 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป. บึงกาฬ 90.53 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.46 ทอง 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.78 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.32 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 88.63 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป. อุดรธานี เขต 3 88.27 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 87.38 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.38 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" สพป. อุดรธานี เขต 2 85.89 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 85.87 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.32 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 84.81 ทอง 27  
28 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.76 ทอง 28  
29 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.10 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านดงจงอาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 83.86 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 83.86 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 83.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.12 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 82.75 ทอง 36  
37 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 82.50 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.12 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกลอย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.85 ทอง 39  
40 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.47 ทอง 40  
41 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 80.16 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 79.01 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.16 เงิน 43  
44 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.90 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76.51 เงิน 45  
46 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 75.58 เงิน 46  
47 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 75.08 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอแก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 74.90 เงิน 48  
49 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 73.27 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 73.12 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.05 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 72.61 เงิน 52  
53 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 72.55 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.39 เงิน 54  
55 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 71.27 เงิน 55  
56 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 70.47 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป. ยโสธร เขต 2 68.88 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 68.79 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 68.02 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 66.33 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 66.04 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน