ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 783
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.50 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน