ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 782
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 84.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 81.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.30 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 71.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 69.30 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 55 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน