ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 90.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มุกดาหาร 81.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 81.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 80.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 80.10 ทอง 11  
13 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 80.10 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 79.90 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนกลอย สพป. อุดรธานี เขต 3 79.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 79.50 เงิน 15  
17 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.50 เงิน 15  
18 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 79.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79.30 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78.90 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 78.70 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78.10 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77.90 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 77.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ 77.60 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 77.30 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77.10 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป. เลย เขต 3 76.90 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 76.30 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป. ขอนแก่น เขต 4 75.70 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75.30 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75.30 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.90 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 74.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 73.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 73.50 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 73.30 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.10 เงิน 50  
51 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 72.70 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 1 72.50 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 72.10 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.50 เงิน 54  
55 โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 70.30 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70.10 เงิน 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว สพป. อุดรธานี เขต 2 69.50 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 68.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 68.50 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65.40 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน