ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 773
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลุงม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 81.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 79.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 79.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 78.70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.70 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 78.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 77.70 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 77.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 77.10 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.10 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร 76.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 76.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 76.50 เงิน 22  
24 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75.90 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.90 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.90 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 75.80 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.70 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 4 75.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75.50 เงิน 30  
32 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 75.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 75.10 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 74.90 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านคึมข่า สพป. อำนาจเจริญ 74.70 เงิน 37  
38 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 74.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74.60 เงิน 38  
40 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 74.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 74.50 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. บึงกาฬ 74.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 74.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73.70 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 73.30 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป. เลย เขต 1 72.90 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 72.40 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 49  
50 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 71.10 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.10 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.90 เงิน 53  
54 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 70.50 เงิน 54  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70.30 เงิน 55  
56 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68.20 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66.70 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 65.10 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน