ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 82.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 80.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 77.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.30 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.70 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 76.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.10 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านยายคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 75.40 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 75.20 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75.10 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74.90 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.90 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร 74.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 73.90 เงิน 23  
24 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 73.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 73.20 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 73 เงิน 26  
28 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน 26  
29 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 72.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านกุดแดง สพป. ยโสธร เขต 2 72.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 72.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.10 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 71.90 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 71.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 71.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 71.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 71.30 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลสังคม สพป. หนองคาย เขต 1 71.30 เงิน 37  
39 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71.30 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สพป. สกลนคร เขต 3 71 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.90 เงิน 41  
42 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 70.70 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน สพป. บึงกาฬ 70.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 70.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนปารวรรณศึกษา สพป. สกลนคร เขต 2 70.20 เงิน 44  
46 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.10 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69.90 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 69.70 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 69.60 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านคึมข่า สพป. อำนาจเจริญ 69.50 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 69.30 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 69.30 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 69.20 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ยโสธร เขต 1 69 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 68.70 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 67.90 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 67.30 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 66.10 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 64.40 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. มหาสารคาม เขต 2 61.40 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน